Twoje wyniki wyszukiwania

Usługi

 

W ramach naszej oferty proponujemy usługi z zakresu:

 

Pośrednictwo w sprzedaży lub dzierżawie nieruchomości gruntowych

Na życzenie  naszych klientów zajmujemy się kompleksową obsługą w zakresie sprzedaży lub dzierżawy nieruchomości gruntowych. Szerokie kontakty w branży dają nam możliwości bezpośredniego dotarcia do potencjalnych inwestorów instytucjonalnych oraz indywidualnych. Poza bezpośrednimi poszukiwaniami nabywcy zapewniamy szeroką ekspozycję nieruchomości na rynku, pośrednictwo w negocjacjach, pomoc w pozyskaniu niezbędnych dokumentów oraz przeprowadzenie bezpiecznej dla obu stron transakcji.

Wyszukiwanie/akwizycja nieruchomości w celach inwestycyjnych (zakup, dzierżawa)

Na zlecenie podmiotów komercyjnych (m.in. firmy deweloperskie, sieci handlowe) prowadzimy skuteczną akwizycję (wyszukiwanie) nieruchomości pod inwestycje. Docieramy bezpośrednio do właścicieli nieruchomości, nawiązujemy kontakt, pozyskujemy pełną informację o nieruchomości (m.in. stan prawny, geodezyjny, planistyczny) i oczekiwaniach właściciela. Następnie zebrane propozycje przekazujemy zleceniodawcy w formie skróconej informacji. W przypadku zainteresowania którąś z propozycji kontynuujemy pogłębianie informacji o nieruchomości. W następnym etapie pozyskujemy niezbędną dokumentację i pośredniczymy w negocjacjach aż po organizację i zamknięcie transakcji.

Oszacowanie wartości nieruchomości w celu ustalenia ceny ofertowej

Korzystając z posiadanych uprawnień i doświadczenia w wycenie nieruchomości oferujemy pomoc w ustaleniu ceny ofertowej, tak aby znaleźć tzw. „złoty środek”, czyli cenę, która będzie akceptowalna dla właściciela oraz da szanse na znalezienie zdecydowanego kupującego. Przygotowany raport o możliwej do uzyskania cenie wykonany jest zgodnie z wymaganiami metodologicznymi, na podstawie danych o faktycznie dokonanych transakcjach nieruchomościami podobnymi. Precyzyjne ustalenie ceny jest bowiem kluczem do sukcesu przy sprzedaży każdej nieruchomości.

Wycena nieruchomości gruntowych dla innych celów

Dodatkowo nasi klienci mogą zamówić pełną wycenę nieruchomości w formie operatu szacunkowego, który można wykorzystać np. do celów kredytowych, postępowań administracyjnych, postępowań sądowych, księgowych i innych. Oferujemy wysoką jakość opracowań w atrakcyjnych cenach.

Pozyskiwanie warunków zabudowy

Na zlecenie sprzedających jak i kupujących możemy przeprowadzić we właściwym urzędzie procedurę pozyskania dla gruntu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Skompletujemy wszelkie niezbędne dokumenty i będziemy dążyć do uzyskania w decyzji najkorzystniejszych parametrów, które pozwolą na realizację zamierzenia inwestycyjnego.  

Pozyskiwanie warunków przyłączenia mediów

Otrzymanie warunków przyłączenia mediów do działki może być skomplikowane i wymaga osobnych procedur u gestorów sieci energetycznej, gazowej oraz wodno – kanalizacyjnej. Na życzenie naszych klientów oferujemy także tego typu usługi wykorzystując nasze wcześniejsze doświadczenia w tym obszarze.

Doradztwo w sprawach związanych z opłatami adiacenckimi, planistycznymi   

Oferujemy także doradztwo w postępowaniach administracyjnych związanych z opłatami adiacenckimi oraz planistycznymi. Nasze doświadczenia na polu m.in. wyceny nieruchomości w postępowaniach administracyjnych dają nam możliwość przekazania naszym klientom cennej wiedzy potrzebnej przy tego typu sprawach.  

Doradztwo w zakresie podziałów nieruchomości

We współpracy z geodetami mamy możliwość kompleksowej obsługi naszych klientów zapewniając im także doradztwo w zakresie przeprowadzania podziałów nieruchomości.

Doradztwo w zakresie sposobów najoptymalniejszego wykorzystania i zagospodarowania nieruchomości

Doradzamy także naszym klientom w jaki sposób można wykorzystać i w jakim kierunku zagospodarować nieruchomość, tak aby jej możliwe użytkowanie było najbardziej optymalne, ekonomicznie opłacalne i prawnie dopuszczalne.

Porównaj oferty